Nguyễn, H. T. (2021). Tăng Triglyceride và bệnh tim mạch do xơ vữa. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (41), 7-17. https://doi.org/10.47122/vjde.2020.41.1