Phạm, T. H., Phạm, T. P., Nguyễn, T. P. N., & Đỗ, Đình T. (2021). Kết quả khảo sát một số chỉ số áp lực gan bàn chân ở người Việt Nam trưởng thành. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (41), 31-35. https://doi.org/10.47122/vjde.2020.41.4