Đỗ, T. Y., Đào, T. L., Nguyễn, T. Q., & La, T. L. (2023). Ung thư biểu mô tuyến giáp thể nhú và thể nang xuất hiện đồng thời: báo cáo ca bệnh hiếm gặp và hồi cứu y văn. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (52), 62-66. https://doi.org/10.47122/vjde.2022.52.9