Hồ, A. B., Ngô, T. X. V., & Lê, T. B. T. (2023). Đánh giá tổn thương động mạch vành theo thang điểm syntax ở bệnh nhân đái tháo đường type 2. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (52), 81-89. https://doi.org/10.47122/vjde.2022.52.12