Thái, H. Q. (2023). Xu hướng mới trong điều trị cường chức năng tuyến giáp- bệnh Graves. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (55). https://doi.org/10.47122/VJDE.2022.55.1