Hoàng , T. T. N., & Đỗ, T. Q. (2023). Khảo sát độ giãn mạch qua trung gian dòng chảy (FMD) động mạch cánh tay trên bệnh nhân đái tháo đường typ 2 tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (55). https://doi.org/10.47122/VJDE.2022.55.8