Trần, T. N. Điệp, & Đỗ, T. Q. (2023). Ung thư tuyến giáp ở bệnh nhân Basedow có nhân điều trị phẫu thuật tại bệnh viện Nội tiết Trung Ương. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (55). https://doi.org/10.47122/VJDE.2022.55.12