Phan, D. Q., & Đỗ, T. Q. (2021). Nhận xét tình trạng đề kháng insulin trên bệnh nhân gan nhiễm mỡ . Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (41), 105-117. https://doi.org/10.47122/vjde.2020.41.16