Nguyễn, H. T. (2021). Bệnh xương đái tháo đường: Một biến chứng đái tháo đường bị lãng quên. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (37), 3-18. https://doi.org/10.47122/vjde.2019.37.1