Nguyễn, Đức H. (2023). Đái tháo đường & nhiễm khuẩn huyết. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (61), 27-39. https://doi.org/10.47122/VJDE.2023.61.3