Nguyễn, T. T. (2023). Đối chiếu viêm giáp trên siêu âm và những biểu hiện cận lâm sàng. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (61), 92-97. https://doi.org/10.47122/VJDE.2023.61.9