VÕ, T. H. H.; NGUYỄN, T. K. L. Chăm sóc tâm lý xã hội cho bệnh nhân đái tháo đường. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, [S. l.], n. 71, p. 1-12, 2024. DOI: 10.47122/VJDE.2024.71.1. Disponível em: https://vjde.vn/journal/article/view/1266. Acesso em: 19 tháng 7. 2024.