NGUYỄN, H. T.; HUỲNH, L. T. B.; LÂM, V. H.; NGUYỄN, V. H.; NGUYỄN, N. T. Những điểm mới về các biện pháp can thiệp nhằm tăng cường chữa lành vết thương bàn chân ở bệnh nhân đái tháo đường theo IWGDF 2023. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, [S. l.], n. 71, p. 13-22, 2024. DOI: 10.47122/VJDE.2024.71.2. Disponível em: https://vjde.vn/journal/article/view/1270. Acesso em: 20 tháng 7. 2024.