TRẦN, M. T.; TRẦN, Q. N.; PHẠM, Y. N. Cường cận giáp nguyên phát nghi u cận giáp lạc chỗ: vai trò đo iPTH trong phẫu thuật nhân một trường hợp lâm sàng. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, [S. l.], n. 71, p. 23-31, 2024. DOI: 10.47122/VJDE.2023.71.3. Disponível em: https://vjde.vn/journal/article/view/1282. Acesso em: 19 tháng 7. 2024.