ĐOÀN, V. C.; HOÀNG, A. T.; HỒ, A. B. Nghiên cứu mối liên quan của nồng độ BNP huyết thanh và hs-cTnI với biến cố tái nhập viện sau can thiệp động mạch vành. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, [S. l.], n. 43, p. 62-72, 2021. DOI: 10.47122/vjde.2020.43.9. Disponível em: https://vjde.vn/journal/article/view/134. Acesso em: 14 tháng 6. 2024.