ĐỖ, T. Q. Cập nhật điều trị bướu nhân tuyến giáp lành tính. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, [S. l.], n. 13, p. 16-20, 2021. Disponível em: https://vjde.vn/journal/article/view/151. Acesso em: 22 tháng 6. 2024.