NGUYỄN, T. T. N.; HOÀNG, T. V.; NGUYỄN, T. B. Đào. Biến đổi tình trạng kháng insulin, giai đoạn tổn thương thận trước và sau điều trị bệnh nhân đái tháo đường typ 2 có tổn thương thận. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, [S. l.], n. 13, p. 47-51, 2021. Disponível em: https://vjde.vn/journal/article/view/157. Acesso em: 27 tháng 2. 2024.