ĐỖ, T. Q. Các yếu tố nguy cơ ở đối tượng tiền đái tháo đường. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, [S. l.], n. 13, p. 83-87, 2021. Disponível em: https://vjde.vn/journal/article/view/163. Acesso em: 22 tháng 6. 2024.