HUONG, N. T. T. Nghiên cứu Derive: hiệu quả và tính an toàn của Dapagliflozin trên bệnh nhân đái tháo đường típ 2 kèm tổn thương thận ở mức trung bình (CKD 3a) . Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, [S. l.], n. 32, p. 66-74, 2023. Disponível em: https://vjde.vn/journal/article/view/178. Acesso em: 13 tháng 7. 2024.