NGUYỄN, V. L.; NGUYỄN, T. B. Đào; TRẦN, K. T. Tổn thương cơ quan đích ở người bệnh đái tháo đường típ 2 có tăng huyết áp áo choàng trắng hoặc tăng huyết áp ẩn giấu. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, [S. l.], n. 42, p. 5-10, 2021. DOI: 10.47122/vjde.2020.42.1. Disponível em: https://vjde.vn/journal/article/view/185. Acesso em: 17 tháng 6. 2024.