HUỲNH, L. T. B.; NGUYỄN, S. H.; LÊ, V. T.; ĐINH, V. H.; HOÀNG, Q. H.; BÙI, T. T.; HOÀNG, T. T. . . . . .; TÀ, Y. Đông. Một số yếu tố nguy cơ tim mạch theo mục tiêu khuyến cáo điều trị của ESC -EASD 2019 ở bệnh nhân đái tháo đường típ 2 điều trị ngoại trú . Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, [S. l.], n. 42, p. 51-58, 2021. DOI: 10.47122/vjde.2020.42.7. Disponível em: https://vjde.vn/journal/article/view/191. Acesso em: 19 tháng 7. 2024.