VŨ, C. M.; ĐỖ, T. Q. Khảo sát nồng độ testosterone huyết tương ở nam trên 50 tuổi có giảm mật độ xương và loãng xương tại Khoa Khám bệnh theo yêu cầu – Bệnh viện Bạch Mai. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, [S. l.], n. 42, p. 59-65, 2021. DOI: 10.47122/vjde.2020.42.8. Disponível em: https://vjde.vn/journal/article/view/192. Acesso em: 22 tháng 6. 2024.