NGUYỄN, T. T. . .; ĐỖ, T. Q.; NGUYỄN, T. L. Nghiên cứu đặc điểm siêu âm, tế bào học của bướu nhân tuyến giáp TIRADS 4, TIRADS 5 theo phân loại EU – TIRADS 2017. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, [S. l.], n. 42, p. 66-71, 2021. DOI: 10.47122/vjde.2020.42.9. Disponível em: https://vjde.vn/journal/article/view/193. Acesso em: 25 tháng 6. 2024.