PHAN, H. D.; HOÀNG, V. M.; ĐOÀN, T. V.; NGUYỄN, Q. C.; HỒ, K. H.; NGUYỄN, T. H.; PHẠM, X. T.; NGUYỄN, Đức T. Điều tra tỷ lệ rối loạn glucose máu và các yếu tố nguy cơ đái tháo đường típ 2 ở trẻ em lứa tuổi 11-14 toàn quốc năm 2018. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, [S. l.], n. 42, p. 72-79, 2021. DOI: 10.47122/vjde.2020.42.10. Disponível em: https://vjde.vn/journal/article/view/194. Acesso em: 22 tháng 6. 2024.