LÊ, G. H.; HỒ, A. B. Đánh giá yếu tố nguy cơ theo thang điểm CHA2DS2-VASc trên bệnh nhân đột quỵ có rung nhĩ không do bệnh van tim. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, [S. l.], n. 44, p. 71-81, 2021. DOI: 10.47122/vjde.2020.44.10. Disponível em: https://vjde.vn/journal/article/view/207. Acesso em: 14 tháng 6. 2024.