LÊ, G. H.; HỒ, A. B.; TRẦN, T. N. Đánh giá mối tương quan của các yếu tố nguy cơ tim mạch với thang điểm CHA2DS2-VASc ở bệnh nhân đột quỵ có rung nhĩ không do bệnh van tim. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, [S. l.], n. 45, p. 54-62, 2021. DOI: 10.47122/vjde.2020.45.8. Disponível em: https://vjde.vn/journal/article/view/220. Acesso em: 25 tháng 6. 2024.