NGUYỄN, H. D.; NGUYỄN, T. C. L.; HUỲNH, L. T. B. Nghiên cứu tình trạng dinh dưỡng trên phụ nữ đái tháo đường típ 2 tại Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, [S. l.], n. 46, p. 191-197, 2021. DOI: 10.47122/vjde.2021.46.21. Disponível em: https://vjde.vn/journal/article/view/249. Acesso em: 29 tháng 11. 2023.