NGUYỄN, T. M. L. Nghiên cứu kết quả sử dụng liệu pháp insulin nền trong điều trị đái tháo đường típ 2 tại Bệnh viện 199. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, [S. l.], n. 46, p. 218-225, 2021. DOI: 10.47122/vjde.2021.46.24. Disponível em: https://vjde.vn/journal/article/view/252. Acesso em: 25 tháng 6. 2024.