VÕ, T. M. Đức; NGUYỄN, T. T.; NGUYỄN, T. P. H.; HỒ, T. K. Ánh; PHẠM, T. M. L.; ĐÀO, T. T. H.; HOÀNG, T. T. T.; TRỊNH, D. T. H.; NGUYỄN, T. M. T.; TRẦN, N. N.; VÕ, T. N. L.; NGUYỄN, T. N.; NGUYỄN, H. P.; MAI, T. B.; NGUYỄN, H. T. Nghiên cứu nồng độ glucose máu trước khi ngủ ở bệnh nhân đái tháo đường típ 2 được điều trị bằng liệu pháp insulin. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, [S. l.], n. 49, p. 57-64, 2022. DOI: 10.47122/vjde.2021.49.7. Disponível em: https://vjde.vn/journal/article/view/279. Acesso em: 29 tháng 1. 2023.