VŨ, T. T.; ĐỖ, T. Q.; NGUYỄN, T. T. Nghiên cứu đặc điểm siêu âm, tế bào học bướu nhân tuyến giáp ở bệnh nhân Basedow bình giáp. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, [S. l.], n. 49, p. 83-89, 2022. DOI: 10.47122/vjde.2021.49.11. Disponível em: https://vjde.vn/journal/article/view/284. Acesso em: 14 tháng 6. 2024.