HUỲNH, V. M.; HỒ, A. B.; ĐINH, T. A. Nghiên cứu một số yếu tố nguy cơ, đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, tổn thương mạch vành ở bệnh nhân hội chứng vành cấp dưới 40 tuổi. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, [S. l.], n. 51, p. 86-93, 2022. DOI: 10.47122/vjde.2022.51.12. Disponível em: https://vjde.vn/journal/article/view/331. Acesso em: 14 tháng 6. 2024.