NGUYỄN, N. H.; TRẦN, N. L.; PHÙNG, D. H. S. Kết quả sớm phẫu thuật cường cận giáp nguyên phát tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương giai đoạn 2016-2018. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, [S. l.], n. 50, p. 55-61, 2022. DOI: 10.47122/vjde.2021.50.6. Disponível em: https://vjde.vn/journal/article/view/357. Acesso em: 22 tháng 6. 2024.