Nguyễn Ánh N. .; TRẦN, N. L.; TRẦN, Đoàn K.; PHẠM, Q. T. U xơ dạng gân vùng cổ: Báo cáo một ca bệnh. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, [S. l.], n. 50, p. 80-84, 2022. DOI: 10.47122/vjde.2021.50.10. Disponível em: https://vjde.vn/journal/article/view/367. Acesso em: 27 tháng 2. 2024.