PHẠM, B. T.; TRẦN, N. L.; PHAN, H. H.; ĐINH, V. T.; Nguyễn N. H. Kết quả phẫu thuật ung thư tuyến giáp thể biệt hóa tái phát tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, [S. l.], n. 50, p. 91-98, 2022. DOI: 10.47122/vjde.2021.50.12. Disponível em: https://vjde.vn/journal/article/view/370. Acesso em: 22 tháng 6. 2024.