KHUẤT, D. A.; Nguyễn T. Q. G.; LA, T. L.; ĐỖ, T. Y. Giá trị của phương pháp chọc hút tế bào bằng kim nhỏ dưới hướng dẫn của siêu âm trong chẩn đoán ung thư tuyến giáp tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, [S. l.], n. 50, p. 119-126, 2022. DOI: 10.47122/vjde.2021.50.16. Disponível em: https://vjde.vn/journal/article/view/374. Acesso em: 29 tháng 11. 2023.