NGUYỄN, V. M.; PHẠM, Q. T.; HOÀNG, T. V. Biến đổi nồng độ glucose máu ở bệnh nhân đột quỵ não giai đoạn cấp tính trước và sau điều trị tại bệnh viện. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, [S. l.], n. 38, p. 24-29, 2020. DOI: 10.47122/vjde.2020.38.4. Disponível em: https://vjde.vn/journal/article/view/52. Acesso em: 29 tháng 1. 2023.