HOÀNG, T. B. N.; NGUYỄN, H. T. Khảo sát thể tích tồn lưu bàng quang trên bệnh nhân nữ đái tháo đường týp 2. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, [S. l.], n. 38, p. 30-37, 2020. DOI: 10.47122/vjde.2020.38.5. Disponível em: https://vjde.vn/journal/article/view/53. Acesso em: 28 tháng 5. 2023.