MAI, T. N.; HOÀNG, A. T.; HỒ, A. B. Nghiên cứu tăng glucose máu do stress trong tiên lượng nhồi máu cơ tim cấp không đái tháo đường. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, [S. l.], n. 38, p. 38-46, 2020. DOI: 10.47122/vjde.2020.38.6. Disponível em: https://vjde.vn/journal/article/view/54. Acesso em: 14 tháng 6. 2024.