NGUYỄN, V. M.; PHẠM, Q. T.; HOÀNG, T. V. Nồng độ glucose, HbA1C tại thời điểm nhập viện và mối liên quan với một số thông số ở bệnh nhân Đột quỵ não giai đoạn cấp tính. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, [S. l.], n. 39, p. 34-40, 2020. DOI: 10.47122/vjde.2020.39.5. Disponível em: https://vjde.vn/journal/article/view/66. Acesso em: 29 tháng 1. 2023.