PHAN, H. H.; TRẦN, N. L. và cs. Đánh giá hiệu quả phẫu thuật điều trị bệnh nhân ung thư tuyến giáp biệt hóa kháng I-131. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, [S. l.], n. 39, p. 80-86, 2020. DOI: 10.47122/vjde.2020.39.11. Disponível em: https://vjde.vn/journal/article/view/72. Acesso em: 22 tháng 6. 2024.