NGUYỄN, H. T. Tăng Triglyceride và bệnh tim mạch do xơ vữa. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, [S. l.], n. 41, p. 7-17, 2021. DOI: 10.47122/vjde.2020.41.1. Disponível em: https://vjde.vn/journal/article/view/76. Acesso em: 29 tháng 1. 2023.