NGUYỄN, N. S.; ĐỖ, T. Q. Khảo sát nồng độ Testosterone ở nam giới từ 50 – 60 tuổi. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, [S. l.], n. 41, p. 23-30, 2021. DOI: 10.47122/vjde.2020.41.3. Disponível em: https://vjde.vn/journal/article/view/79. Acesso em: 25 tháng 6. 2024.