PHẠM, T. H.; PHẠM, T. P.; NGUYỄN, T. P. N.; ĐỖ, Đình T. Kết quả khảo sát một số chỉ số áp lực gan bàn chân ở người Việt Nam trưởng thành. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, [S. l.], n. 41, p. 31-35, 2021. DOI: 10.47122/vjde.2020.41.4. Disponível em: https://vjde.vn/journal/article/view/80. Acesso em: 22 tháng 3. 2023.