ĐỖ, T. Y.; ĐÀO, T. L.; NGUYỄN, T. Q.; LA, T. L. Ung thư biểu mô tuyến giáp thể nhú và thể nang xuất hiện đồng thời: báo cáo ca bệnh hiếm gặp và hồi cứu y văn. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, [S. l.], n. 52, p. 62-66, 2023. DOI: 10.47122/vjde.2022.52.9. Disponível em: https://vjde.vn/journal/article/view/829. Acesso em: 13 tháng 7. 2024.