HỒ, A. B.; NGÔ, T. X. V.; LÊ, T. B. T. Đánh giá tổn thương động mạch vành theo thang điểm syntax ở bệnh nhân đái tháo đường type 2. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, [S. l.], n. 52, p. 81-89, 2023. DOI: 10.47122/vjde.2022.52.12. Disponível em: https://vjde.vn/journal/article/view/832. Acesso em: 14 tháng 6. 2024.