LÊ, Đình T.; PHẠM, T. L.; NGUYỄN, T. P. N.; TRẦN, T. T. H.; NGUYỄN, T. S.; NGÔ, V. M. Dự báo nguy cơ bệnh mạch vành trong 10 năm tới theo thang điểm Frammingham-2011 ở bệnh nhân Đái tháo đường týp 2 tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, [S. l.], n. 52, p. 97-104, 2023. DOI: 10.47122/vjde.2022.52.14. Disponível em: https://vjde.vn/journal/article/view/835. Acesso em: 23 tháng 9. 2023.