THÁI, H. Q. Xu hướng mới trong điều trị cường chức năng tuyến giáp- bệnh Graves. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, [S. l.], n. 55, 2023. DOI: 10.47122/VJDE.2022.55.1. Disponível em: https://vjde.vn/journal/article/view/871. Acesso em: 25 tháng 6. 2024.