LÊ, T. N.; ĐỖ, T. M. P.; PHẠM, N. T. L.; HUỲNH, T. B. H.; Nguyễn Đỗ N. L.; Nguyễn V. V. H.; Nguyễn V. B.; Nguyễn H. T.; Nguyễn Đình T.; LÊ, V. C. Nghiên cứu lo âu, căng thẳng, buồn phiền ở bệnh nhân đái tháo đường típ 2 điều trị ngoại trú trong đại dịch COVID-19 bằng thang điểm SAVE-6 và DDS-2. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, [S. l.], n. 55, 2023. DOI: 10.47122/VJDE.2022.55.5. Disponível em: https://vjde.vn/journal/article/view/875. Acesso em: 19 tháng 7. 2024.