TRẦN, T. N. Điệp; ĐỖ, T. Q. Ung thư tuyến giáp ở bệnh nhân Basedow có nhân điều trị phẫu thuật tại bệnh viện Nội tiết Trung Ương. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, [S. l.], n. 55, 2023. DOI: 10.47122/VJDE.2022.55.12. Disponível em: https://vjde.vn/journal/article/view/882. Acesso em: 23 tháng 5. 2024.