PHAN, D. Q.; ĐỖ, T. Q. Nhận xét tình trạng đề kháng insulin trên bệnh nhân gan nhiễm mỡ . Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, [S. l.], n. 41, p. 105-117, 2021. DOI: 10.47122/vjde.2020.41.16. Disponível em: https://vjde.vn/journal/article/view/92. Acesso em: 14 tháng 6. 2024.